درباره مدرسه

مدرسه عالی اقتصاد سوئیس در راستای سند چشم انداز علم و فناوری در افق 1404 هجری شمسی جهت پیشبرد اهداف ملی و اجرای اقتصاد مقاومتی زمینه ی تاسیس آن فراهم گردید. این مدرسه عالی تحت نظارت انجمن دوستی ایران و سوئیس ایجاد شده و با همکاری مراجع معتبر بین المللی در حوزه بانک، بیمه، گردشگری و علوم مختلف فعال می باشد.

ویدئو مدرسهرویداد ها

کمپ تابستانه سوئیس

1399/06/11
برگزاری کمپ تابستانه سوئیس در کالج لمن

رویداد بعدی ←

کمپ زمستانه سوئیس

1399/06/11
برگزاری کمپ زمستانه سوئیس

رویداد بعدی ←

ارکان مدرسه
دوره ها
مدرسه عالی اقتصاد سوئیس

فرصتی ویژه برای پیشرفت

گروه های همکار