انجمن دوستی ایران و سوئیس

 

انجمن‌ دوستی ایران و سوئیس بعنوان یک سازمان مردم نهاد در راستای گسترش پیوندهای علمی، فرهنگی، توسعه روابط و نزدیکی بین دو ملت‌ ایران و سوئیس و همچنین تقویت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های ارتباطات و بین‌الملل، اقتصادی و بازرگانی، علمی و فنی، فرهنگی و هنری فعالیت می‌کنند.