دوره های بانکداری مدرن
صنعت بانکداری نقش مؤثری در اقتصاد هر کشوری دارد. این صنعت در حال حاضر به صورت روزانه دستخوش تحولات عظیمی می‌شود و چون صنعت بانکداری و خدمات مالی یکی از بزرگترین صنایع دنیا است، در مسیر تحولات خود،جوامع پیرامون خود را به لحاظ ماهوی و کارکردی متحول می‌سازد.
بیشتر بدانید
دوره های پیشرفته بیمه
امروزه وجود نيروي انساني متخصص و كارآمد، زمينه توسعه فعاليت‌ها و تحول در صنعت بيمه را فراهم كرده است؛ به‌طوري‌كه يكي از وجوه تمايز كشورهاي پيشرفته از كشورهاي در حال توسعه، ميزان گسترش و نفوذ بيمه و پوشش خطرات بيمه‌اي از اين طريق قلمداد مي‌شود.
بیشتر بدانید
دوره های گردشگری
توسعه فرآیندى همه جانبه و مترادف با نوسازی، رشد و صنعتی شدن است. با پیشرفت گردشگری و صنعت هتلداري كه در دوران كنوني يكي از اركان مهم گردشگري و بخشي از صنعت خدمات به شمار ميرود به دليل ارزآوري و رونق اقتصادي مورد توجه بسياري از كشورها قرار گرفته است.
بیشتر بدانید
دوره های هتلداری
از آنجا که هتل داری بخشی از صنعت گردشگری و جهانگردی به حساب می آید با رشد صنعت گردشگری و بوجود آمدن صنعتی به نام توریسم، هتل داری و مدیرت هتل به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است. فارغ التحصیلان رشته مدیریت هتلداری میتوانند در این دوره ها شرکت نمایند.
بیشتر بدانید

  • نتایج : ۴