(Ecole hôtelière de Lausanne) مدرسه هتلداری لوزان

مدرسه هتلداری لوزان سوئیس (Ecole hôtelière de Lausanne) یک شرکت تابعه از شرکت اکول هتل (Ecole HOTELIERE)  لوزان و مسئول برنامه‌های آموزشی و مشاوره درباره توسعه و مدیریت دانش گردشگری و هتلداری است که در بیش از ۵۰ کشور فعالیت دارد.مدرسه هتلداری لوزان مشاور شرکت توسعه دانش و مشاوره مدیریت سوئیس (SALHC) است. این مدرسه مشاوره بخش آموزش و پرورش اجرایی مدرسه هتلداری لوزان، اولین مدرسه هتل در جهان است و همکاری نزدیکی با انجمن هتل های سوئیس دارد.

در سال ۱۹۷۶ در پاسخ به تقاضای رو به رشد  صنعت به دسترسی به دانش منحصر به فرد هتلداری، تجربه و تخصص ،  LHC را به یک شرکت سوئیسی توسعه و مدیریت دانش مشاوره برتر توسعه داده است در حالی که به طور مداوم تطبیق با محیط کسب و کار به سرعت در حال تغییر است،  LHCبا تنظیم روند و معیارهای جدید در مهمان نوازی به شرکت ها و افراد در انجام خواسته ها و اهداف خود کمک کرده است.رهبران مشاوره مدیریت و آموزش و پرورش اجرایی و LHC  در حال حاضر در بیش از ۳۵ کشورحضور دارد و با هدف گسترش محصولات و خدمات در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مراکز خود را در چین و هند راه اندازی کرده است.

این موسسه آموزشی اهمیت آموزش و پرورش با کیفیت را به رسمیت می شناسد و در راه تغذیه استعدادها به صنعت گردشگری و هتلداری به سرعت گام برمیدارد. ضمن اینکه دارای تجربه در تمام جنبه های در حال توسعه و راه اندازی مراکز یادگیری در سایر کشورها است. مدرسه هتلداری لوزان با بهره گیری از اساتید زبده و با تجربه در صنعت هتلداری و گردشگری نسبت به آموزش و تربیت افراد اقدام نموده و در تمامی مشاغل بصورت تخصصی نیرو های زبده تربیت می نمایند.