کنفدراسیون سوئیس

 

کنفدراسیون سوئیس در سال ۱۲۹۱ میلادی تاسیس شد و در سال ۱۸۱۵ میلادی به شکل مدرن آن در آمد. این کنفدراسیون به مفهوم مدرن غربی یک کشور یا ملت واحد نیست . سوئیس از ۳ گروه قومی و زبانی جداگانه وحتی دشمن یکدیگر یعنی آلمان ، فرانسوی و ایتالیائی تشکیل شده است . جمعیت سوئیس حدود هفت ونیم میلیون نفر یعنی به مراتب کمتر از جمعیت تهران است . جمعیت مذکور در سرزمینی به مساحت چهل و یک هزار کیلومتر مربع بسر میبرند که کمتر از ۷% آن قابل کشت و زرع است .

خاک سوئیس در سراسر تاریخ آن هیچگاه جمعیت آن کشور راتغذیه ننموده است و آنچه در اروپا منحصر بفرد میباشد آن است که خاک این کشور فاقد مواد معدنی است . سوئیس هرگز محصولاتی از قبیل ذغال سنگ ، آهن ، نفت یا گاز، یعنی همه موادی که یک کشور مترقی نیازمند آن است نداشته وحتی فاقد بندری است که محصولات فوق را وارد نماید. قاعدتا چنین کشوری میبایست کشور فقیری باشد، اما برعکس سوئیس کشوری کاملا صنعتی و مردم آن از یک سطح زندگی عالی که در جهان در رتبه اول تا سوم قرار دارد برخوردار هستند.

سوئیس دارای ساده ترین شکل سازمان دولتی یک کشور مدرن و ضعیف ترین دولت مرکزی در غرب میباشد. سرزمین کوچک سوئیس به ۲۵ کانتون (ایالت) مستقل تقسیم گردیده است که هر یک دارای خودمختاری واقعی است. پایتخت فدرال در برن عهده دار سیاست خارجه، کنترل تسلیحات ، تنظیم پول رایج، اداره پست و راه آهن است وتقریبا کلیه امور دیگر به کانتونها (ایالات) واگذار شده است .

 

 

 

ریاست کنفدراسیون یک مقام تشریفاتی است که هر سال از یک کابینه فدرال هفت نفری انتخاب شده و اختیاراتش محدود است . این کشور دارای دو مجلس قانونگزاری است که شباهت فراوان به مجلس نمایندگان و مجلس سنا در کشورهای غربی دارد. هر قانون باید از تصویب مجالس دوگانه فوق بگذرد ولی هر قانونی را میتوان با مراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی ملغی کرد و تاکنون بسیار اتفاق افتاده که قوانین مصوب به این ترتیب ملغی شده است. قوه قضائیه هیچ اختیاری برای تجدید نظر در قوانین ندارد. با این حال سوئیس هیچوقت یک جنگ داخلی یا انقلاب ملی نداشته و با ثبات ترین جامعه و دولت را در دنیای غرب دارا میباشد.

 

سوئیس بر اساس یک سنت تاریخی کشوری است بی طرف و بیطرفی آن از سال ۱۸۱۵ توسط کلیه قوانین ومعاهدات بین المللی به رسمیت شناخته شده است . این کشور فاقد یک ارتش منظم میباشد، نقشی در تحولات سیاسی بین المللی ندارد، در هیچکدام از دو جنگ جهانی شرکت نکرده است وباهیچ کشوری پیمان اتحاد منعقد ننموده است . طی رفراندومی که در اینمورد سالانه برگزار میشود مردم سوئیس رای به عدم پیوستن به اروپای متحد داده اند. گرچه تصمیم گرفتند که بعد از حدود 70 سال که میزبان "جامعه ملل" و "سازمان ملل" بوده اند بالاخره به سازمان ملل بپیوندن.