کمپ زمستانه سوئیس

سوئیس کشوری است که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، زمستان هایی پر برف را تجربه می کند. در اکثر ایام سال کوه های آلپ در این کشور پوشیده از برف هستند. می توان گفت که این کشور بهترین پیست های اسکی در جهان را دارد و خیلی از ورزشگاران و علاقه مندان به ورزش های زمستانی به سوئیس مسافرت می کنند تا از امکانات بسیار این کشور در زمینه ی ورزش های زمستانی استفاده کنند.

کمپ زمستانه سوئیس با همکاری مدرسه سوئیس در زمستان هر سال برگزار خواهد گردید، علاقه مندان جهت شرکت در کمپ نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.