مدرسه عالی اقتصاد سوئیس

 

موسسه آموزش آزاد " مدرسه عالی اقتصاد سوئیس " (در شرف تاسیس) در راستای سند چشم انداز علم و فناوری در افق 1404 هجری شمسی جهت پیشبرد اهداف ملی و اجرای اقتصاد مقاومتی و همچنین نیاز احصاء شده از سیستم آموزشی در سازمان های دانش محور، زمینه ی تاسیس آن فراهم گردید. بنیادگذاری این مدرسه عالی در نوع خود در منطقه خاورمیانه بی نظیر و بی بدیل است. این مدرسه عالی تحت نظارت انجمن دوستی ایران و سوئیس ایجاد شده و مدارک اعطایی به دانش جویان و دانش پذیران آن در رده ی معتبرترین مدارک علمی جهان در حوزه صنعت بانک، بیمه، گردشگری و علوم مختلف اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری می باشد.

 

چشم انداز

برند برتر ملي و منطقه اي در زمينه آموزش و مشاوره های تخصصي و کاربردی و ارزش آفرينی در اقتصاد و تبدیل شدن به مجموعه ای منحصربفرد، پیشرو، متعهد و قابل اعتماد در زمینه سرمایه گذاری و تجارت بین الملل.

 

ماموریت

  • پيوند با نهادهاي بين المللي جهت تعامل سازنده و مؤثر در همكاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی
  • بكارگیری فناوری‌های روز و رعایت استانداردهای جهانی به منظور ارتقای کیفیت آموزش در كشور
  • ایجاد بستر استعدادیابی، رشد، پرورش و هدایت نخبگان در راستای ترویج مدیریت دانش محور
  • ارایه راهکارهای مناسب جهت ایجاد توسعه مستمر در صنعت بانک، بیمه و گردشگری کشور
  • تلاش در جهت رشد و ایجاد ارزش افزوده در نهادهای مالی موثر جهت توسعه نظام مالی در كشور