صنعت بانکداری سوئیس

 

کشور سوئیس اعتبار تاریخی برای سری بودن نظام بانکی در کشورش دارد، قوانین حاکم در این کشور به بانک ها این اجازه را می دهد که از دادن هر گونه اطلاعات در مورد مشتریان صاحب نام خود نیز امتناع ورزند، مگر در شرایط بسیار استثنائی، از قبیل مواردی که آن مشتری خاص درگیر قاچاق مواد مخدر شده باشد. کشور سوئیس با دردست داشتن حدود 35 درصد از سرمایه های خصوصی و حقوقی در جهان که رقمی معادل سه تریلیون فرانک سوئیس است، گرداننده بخش اعظم سیستم مالی بین المللی است.ازآنجائیکه بیش از 200 سال است که جنگ وارد مرزهای این کشور نشده - حتی جنگ های جهانی اول و دوم - طبیعتا چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی، این کشور مکانی امن به شمار می رود.فرانک سوئیس نیز با پشتوانه ای در حدود 40 درصد اندوخته های طلا، با نرخ تورم صفر، از مهمترین و معتبرترین واحدهای پول دنیاست .

 

بانکداری در سوئیس:

بانکداری در سوئیس بسیار پیشرفته است، این کشور حدود 400 بانک دارد و بطور کلی 5 هزار (5000) مؤسسه بانکی و مالی در سوئیس فعالیت می نمایند. از چند بانک بسیار بزرگ گرفته تا بانک های کوچکی که تنها در خدمت چند مشتری خاص یا یک انجمن است.

 

معرفی دو بانک بین المللی در سوئیس:

دو بانک بسیار بزرگ این کشور UBS و Credit Suisse نام دارند که با استفاده از یک شبکه گسترده در سوئیس و اکثر مراکز بین المللی، بیش از 50 درصد سپرده های بانکی سوئیس را در اختیار دارند. بانک UBS، بیش از صد سال قدمت دارد و از سال 1989 به اسم بانک Credit Suisse را باید به عنوان دومین بانک معتبر و جهانی سوئیس در نظرگرفت. این بانک حدود 154 سال پیش توسط یک کنونی اش تغییر نام دارد باید UBS را بعنوان معتبرترین بانک سوئیس در نظر گرفت. سیاستمدار و اقتصاد دان سوئیسی به نام آلفرد اشر (Alfred Escher) در سال 1856 پایه گذاری شد.

 

علل موفقیت بانک های سوئیس:

بانک های سوئیس در ارائه برنامه و طرح های خاص به منظور مدیریت امور مالی مشتریان خود، حسن سابقه تاریخی و اعتبار جهانی دارند اما پرسشی که مطرح می شود اینست که اعتبار جهانی بانک های سوئیس از چه راهی بدست آمده است؟

در پاسخ باید گفت که در سوئیس سیستم بانکداری محرمانه (Secret Banking) وجود دارد. که همین امر علت سرازیر شدن این حجم عظیم پول به بانک ها و مؤسسات مالی سوئیس است و باید اذعان کرد که سیستم تجاری جامع و سیستم قوانین بانکی از سوئیس مکانی ساخت که همه آن را مطمئن ترین مکان برای سرمایه گذاری می دانند و این کشور بخاطر رعایت استانداردهای بالای بانکداری و خدمات مالی الگویی برای دیگر کشورها شده است.

همچنین از دیدگاه کارشناسی بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر بانک در حدود میزان اعتمادی است که جامعه نسبت به بانک دارد. درخشش بانک جهانی کشور کوچک سوئیس در اروپا نیز شاهد گویایی برای اثبات این مدعاست. آنچه که در یک قرن گذشته بیش از همه به سوئیسی ها ثروت، عزت و اعتبار بخشیده همان اعتماد خدشه ناپذیری است که بانک های سوئیس به عنوان امین ثروت و سپرده های نقدی میلیون ها شخص حقیقی و حقوقی از ملیت ها و کشورهای مختلف بدست آورده اند.

بطوریکه حتی وقوع دو جنگ ویرانگر جهانی که منشاء آغاز هر دوی آنها کشور آلمان در همسایگی سوئیس بود نه خللی در سیاست بی طرفی سوئیسی ها ایجاد کرد و نه لطمه ای به حس اعتماد عمومی نسبت به بانک های این کشور وارد ساخت.

 

فرهنگ مدیریتی حاکم بر نظام اقتصادی و بانکداری در سوئیس:

بانک های سوئیس، سرمایه بزرگ جلب اعتماد عمومی را از برکت داشتن مدیران بزرگ، هوشمند و شجاع و حمایت همه جانبه و خلل ناپذیر دولت های خود در طول دهه های اخیر کسب کرده اند. حمایتی که با رفتن یک دولت و آمدن دولتی دیگر کمترین وقفه و تغییری در آن ایجاد نشده، بطوریکه می توان گفت سوئیسی ها در یک قرن گذشته حساب بانک و بانکداری خود را از تمامی مناسبات و جزر و مدهای سیاسی و جابجایی قدرت در دولت های خود جدا کرده اند که یکی از وجوه بارز این رویکرد استراتژیک را باید در استقلال بانک مرکزی آن همچنین علاوه بر حس اعتماد عمومی که قبلاً بدان اشاره شد، فرهنگ مدیریتی حاکم بر نظام بانکی سوئیس نقش بسزایی در ثبات سیستم کشور جستجو کنیم. بانکی این کشور دارد.