دوره های گردشگری

توسعه فرآیندى همه جانبه و مترادف با نوسازی، رشد و صنعتی شدن است. صنعت هتلداري كه در دوران كنوني يكي از اركان مهم گردشگري و بخشي از صنعت خدمات به شمار ميرود به دليل ارزآوري و رونق اقتصادي مورد توجه بسياري از كشورها قرار گرفته است. اين صنعت كه عنوان «صادرات نامرئي» نيز به آن داده ميشود با ميزباني از ميهمانان فرهنگ ها، اقوام و ملل مختلف مرزهاي جفرافيايي را در نورديده و با توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همگام شده است. جاي شك نيست، يكي از مهمترين و اصلي ترين فاكتورهايي كه صنعت هتلداري را در دنياي ارتباطات كنوني براي پيشرفت و همگامي با تغيير، تحولات روز و همگامي با توسعه ياري ميكند آموزش است. امروزه آموزش ابزار اساسي و انكارناپذيري است كه بخش خدمات با كمك و راهنمايي آن به عنوان يكي از انواع متدهاى ارتباطى به سوي توسعه در حركت است.

 

دوره های گردشگری و هتلداری :

 

- مدیریت بین المللی گردشگری

- نوآوری و توسعه محصول گردشگری

- استراتژی کسب وکار گردشگری

- بازاریابی در محیط دیجیتال

- مدیریت فن آوری و رسانه