دوره های حرفه ای

دوره های حرفه ای در مدرسه عالی اقتصاد سوئیس در بستر آموزش مجازی ارائه خواهد شد، این نوع آموزش دارای ویژگی های منحصر به فرد می باشد. نقش آموزش مجازی در یادگیری خلاق، موضوعی ثابت شده است، در حالیکه مربیان نقش آموزش مجازی در یادگیری با امکان بهره گیری از زیر ساخت فناوری اطلاعات برای گفتار و نقل موضوع، جذب و درگیر کردن دانش پذیران و ایجاد پل ارتباطی در میان دانش پذیر و مربیان را دارند. تعامل در سامانه مدیریت یادگیری (LMS) بسیار با اهمیت است و به همان مقیاس کیفیت در یادگیری مجازی مهم است. 

از دیگر مزایای سیستم آموزش مجازی، امکان دسترسی به آن در کلیه نقاط و در هر زمان است. هر زمان که فراگیری پایان می یابد، می توانید فردا از همان نقطه ادامه دهید. یا اگر قسمتی از آموزش را متوجه نشده اید، به عقب برگردید و آن را دوباره مرور کنید و یا اگر قسمتی از درس به یادتان نمی ماند، آن قسمت را هر روز مرور کنید. بهره وری زمانی بیشتر در آموزش مجازی به گونه ای است که می توانید هنگام بیکاری از آموزش های آنلاین استفاده کنید.

یکی دیگر از دلایل اهمیت آموزش مجازی، دسترسی راحت تر به منابع علمی روز دنیا در زمینه کاری دانش پذیران است. هرگونه تغییر در قوانین، شیوه نامه، اصول کاری، موارد علمی و غیره به سرعت در اختیار آنها قرار گرفته و به راحتی می توانند از آن ها مطلع شوند.