دوره های بانکداری مدرن

صنعت بانکداری نقش مؤثری در اقتصاد هر کشوری دارد. این صنعت در حال حاضر به صورت روزانه دستخوش تحولات عظیمی می‌شود و چون صنعت بانکداری و خدمات مالی یکی از بزرگترین صنایع دنیا است، در مسیر تحولات خود، جوامع پیرامون خود را به لحاظ ماهوی و کارکردی متحول می‌سازد.

اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی داخلی هر کشور از یک طرف و تأثیر بسزای آن در صحنه اقتصاد جهانی و تسهیل و ارتقای سطح تجارت بین‌المللی از طرف دیگر، باعث شده است که به آموزش بانکداری و سرمایه گذاری در نیروی انسانی بانکها توجه خاص و ویژه ای مبذول شود، زیرا سطح بالای ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت کارکنان آن و میزان قابلیت کارکنان نیز به نوبه خود به طرز و نوع آموزش کارکنان و تربیت بانکداری آنان ارتباط دارد. آموزش بانکداری که تمامی جنبه‌های ‌بانکداری را شامل شود، موضوعی مهم برای تمام بانکها میباشد.

 

دوره های بانکداری مدرن :

 

- دوره چهارچوب قوانین بانکداری بازل

- دوره مدیریت ارشد بانکداری

- دوره مدیریت اعتباری و ریسک در بانکها

- حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک 

- بانکداری الکترونیک