بازدید علمی و تجاری سوئیس

در دوران پسا تحریم و ایجاد مناسبات سیاسی و تجاری فی مابین ایران و کشورهای مختلف جهان فرصتهای بسیار مناسبی برای ورود کالا و خدمات ایرانی به بازارهای جهانی و همچنین تبادل تکنولوژی در راستای بهبود کیفیت محصولات ایرانی ایجاد شده است. در این بین تجارت با اروپا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چراکه از دیر باز ایرانیان با کشورهای اروپایی مراودات تجاری بسیاری داشته اند. همچنین یکی از چالشهای پیش روی تجار و صنعتگران کشور عدم آگاهی کامل از نحوه تجارت، بازاریابی، بازارسنجی و عقد قراردادهای بین المللی است.

در این راستا مدرسه عالی اقتصاد سوئیس در نظر دارد بازدید علمی و تجاری سوئیس که فرصتی استثنایی برای تجار و صنعتگران ایرانی به حساب می آید، برگزار مینماید. صاحبان صنایع علاوه بر گذراندن دوره های تخصصی مدیریتی تجارت بین الملل امکان بازدید از صنایع مختلف و همچنین مذاکره تجاری با تجار و صنعتگران سوئیس را خواهند داشت.

 

برخی از محورهای بازدید علمی و تجاری سوئیس:

  • آشنایی با فرصتهای سرمایه گذاری در سوئیس
  • شناسایی بازار و آشنایی با فرصتهای صادرات به کنفدراسیون سوئیس
  • آشنایی با اصول مدیریت بنگاه های بین المللی
  • آشنایی با نحوه تجارت با اروپا
  • آشنایی با استانداردهای اروپا جهت صادرات محصول
  • آشنایی با نحوه عقد قراردادهای بین المللی و حقوق بین الملل