اولین کنفرانس بین المللی آموزش و فرآیند های آموزشی بانک و بیمه

اولین کنفرانس بین المللی آموزش آنلاین و فرآیندهای آموزشی بانک و بیمه در ایران در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار و در تهران با حضور و سخنرانی مقامات ارشد و تصمیم گیر حوزه مالی و اجرایی کشور و همچنین صاحبنظران برجسته بین المللی این حوزه برگزار گردید.

 

 

محورهای اصلی کنفرانس؛

  • بررسی مهندسی مجدد فرآیندهای آموزشی در حوزه بانک و بیمه در ایران
  • بررسی و امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در حوزه بانک و بیمه و ارائه الگوی مفهومی
  • شناخت آخرین متد و روش شناسی آموزش فراگیر صنعت بانک و بیمه در قرن 21
  • بررسی فرآیند مهندسی مجدد آموزش با رویکرد پسا تحریم در حوزه بانک و بیمه

 

برای اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک کنید