ثبت نام

کمپ تابستانه سوئیس 2

اولین کمپ تابستانه سوئیس با همکاری کالج لمن و مدرسه سوئیس در تابستان 1397 برگزار خواهد گردید، علاقه مندان جهت شرکت در کمپ نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.