ثبت نام

درباره مدرسه


مدرسه عالی اقتصاد سوئیس در راستای سند چشم انداز علم و فناوری در افق 1404 هجری شمسی جهت پیشبرد اهداف ملی و اجرای اقتصاد مقاومتی و همچنین نیاز احصاء شده از سیستم آموزشی در سازمان های دانش محور، زمینه ی تاسیس آن فراهم گردید. این مدرسه عالی تحت نظارت انجمن دوستی ایران و سوئیس ایجاد شده و مدارک اعطایی به دانش جویان و دانش پذیران آن در رده ی معتبرترین مدارک علمی جهان در حوزه صنعت بانک، بیمه، گردشگری و علوم مختلف اقتصاد و تجارت می باشد.

 

ویدئو مدرسهکمپ تابستانه سوئیس

1397/04/10
برگزاری اولین کمپ تابستانه سوئیس در کالج لمن - تابستان 1397

رویداد بعدی ←

کمپ تابستانه سوئیس 2

1397/04/10
برگزاری اولین کمپ تابستانه سوئیس در کالج لمن - تابستان 1397

رویداد بعدی ←

ارکان مدرسه
مدرسه عالی اقتصاد سوئیس

فرصتی ویژه برای پیشرفت

گروه های همکار