مدرسه عالی اقتصاد سوئیس


موسسه آموزش آزاد " مدرسه عالی اقتصاد سوئیس " (در شرف تاسیس) در راستای سند چشم انداز علم و فناوری در افق 1404 هجری شمسی جهت پیشبرد اهداف ملی و اجرای اقتصاد مقاومتی و همچنین نیاز احصاء شده از سیستم آموزشی در سازمان های دانش محور، زمینه ی تاسیس آن فراهم گردید. بنیادگذاری این مدرسه عالی در نوع خود در منطقه خاورمیانه بی نظیر و بی بدیل است. این مدرسه عالی تحت نظارت انجمن دوستی ایران و سوئیس ایجاد شده و مدارک اعطایی به دانش جویان و دانش پذیران آن در رده ی معتبرترین مدارک علمی جهان در حوزه صنعت بانک، بیمه، گردشگری و علوم مختلف اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری می باشد.

 


ارکان مدرسه
مدرسه عالی اقتصاد سوئیس

فرصتی ویژه برای پیشرفت

گروه های همکار